Konfliktmægling – en proces med gode resultater

 

Her er vores syn på, hvorfor konfliktmægling kan benyttes, hvad enten det drejer sig om en konflikt i en virksomhed eller i privat regi.

Konfliktmægling vil i mange tilfælde betyde en nuanceret og tilfredsstillende løsning af konflikten, og der vil være penge og tid at spare i stedet for at enten lade konflikten ligge latent og genere, eller bruge mange penge på en retssag, som man ikke kan vide sig sikker på resultatet af.

 

Parterne bliver indkaldt til fælles møde. Det er frivilligt, så indkaldelsen skal ikke forstås som andet end formelt. Der kan være tilfælde, hvor man har skrevet under på, at man ved uoverensstemmelser benytter konfliktmægling, hvilket sætter frivilligheden noget under pres.

Herefter bliver processen styret i større eller mindre omfang, alt efter situationen og parternes indstilling. Der bliver mulighed for at forklare sine synspunkter, hvordan man har det, hvorfor det er kommet til den nuværende situation, og dette bliver naturligvis muligt for alle parter.

Det medfører en dialog, lytning og en afklaring, hvorefter man kan gå videre til en fælles konklusion om, hvad konflikten egentlig drejer sig om, og endelig, hvad man kan gøre.

Processen kan udformes på mange forskellige måder. Vi vælger den tilgang, der passer til den konkrete situation. Nøgleordene vil være at komme til orde, og bevare alles værdighed.

 

Hvad er fordelene? Privat og offentlig vinkel

Virksomheder kan spare både tid og penge, hvis en konflikt bliver løst eller taget i opløbet.

Andre private kan, ved konflikter i familien, have et bedre liv og få fordelt alt fra tid med børnene til familiens værdier på en måde, så både familiens bånd og alles værdighed bevares.

 

I den offentlige sektor kan konflikter naturligvis også både forebygges og opløses – både mellem offentligt ansatte internt og mellem de offentligt ansatte og de forskellige aktører, de dagligt er i kontakt med, således alt fra private, der har projekter i gang, til kontakt med forældre, pårørende og den direkte kontakt med patienter, modtagere af offentlige ydelser og mange flere. Vi har udarbejdet et katalog på dette område, som du med fordel kan læse om her – lidt flere detaljer om, hvordan de forskellige områder kan gribes an.

 

Et faktum er, at konfliktmægling bliver mere og mere populært, selvom det i vores optik ikke benyttes i det omfang, det egentlig fortjener.

Det kan benyttes, når man er i gang med at enten føre en retssag eller overvejer at anlægge en sådan.

Hvor en retssag som regel ender med en taber og en vinder, tager konfliktmægling udgangspunkt i en konstruktiv konfliktløsning, som ofte viser sig at være hurtigere og billigere end at ende i en direkte juridisk konfrontation foran en domstol.

 

Hvad gør man hvis begge parter har ret?

 

 

 

Ved en domstol vil man formentlig svare, at det afgør paragrafferne og en dommer – eller flere. Hvis den ene part har en væsentlig pointe, men ingen paragraf lige passer eller ikke kan formås at omfatte alle dele af konflikten, så vinder den ene mere end den anden. Selvom domstole og voldgiftsret kan være gode til at fordele byrder mm, så bestemmer parterne ikke meget andet end oplysning af sagen. De lytter ikke, de risikerer at miste venner, gode naboer, forretningspartnere mm. Mægling går i modsat retning – måske vinder den ene mere end den anden, men i så fald er det efter eget ønske, fordi de selv er med til at både belyse og løse.

 

Ikke jura alene

Hvis den ene part eksempelvis ikke taler ordentligt, og det er en del af konflikten, hvor absurd det end måtte lyde, så kan konfliktmægling tage det med i konfliktløsningen. Og det forekommer – ligesom andre ting, der ikke passer ind i en paragraf. Begge parter kommer til orde og har afgørende indflydelse på det endelige resultat. Samtidig får man luft for sine frustrationer og får givet sin version af sagen.

 

Det øger chancen for, at begge parter går tilfredse fra en konfliktmægling i modsætning til enten ikke at have vundet nok, eller bare tabt både sag og forholdet til modparten på gulvet.

Skilsmisser kan blive løst fra drama, bodeling ligeså, man kan få en glad nabo, og der kan genetableres samarbejde, hvor det før var stoppet. Man kan dog også gå derfra og være ganske enige om, at konflikten skal løses som en tvist ved en retssag, og være sikker på, at man ikke gider tale mere med modparten. Det er mere sjældent, og en løsning vil altid kræve en indsats af begge parter.

 

En god mægling er kort sagt kendetegnet ved et (hurtigere) punktum, og at begge parter kan leve med den endelige aftale. Det betyder netop ikke, at man får ret i alle sine argumenter, men det betyder, at man siger ja til en aftale, der tager højde for alle synspunkter.

 

Samtidig sparer parterne masser af tid og penge i forhold til en voldgift eller en retssag. Begge dele kan trække ud i årevis, mens bilag og sagsakter hober sig op, og regningerne til advokaterne bare bliver ved med at vokse.

 

Det er ikke en situation, ret mange kan være tjent med - og så er der desuden en indbygget risiko for, at en langstrakt sag i fuld offentlighed kan skade virksomhedernes omdømme, forsinke andre projekter og dermed også koste omsætning.

 

En konfliktmægling løses som regel hurtigt – nogle tager 30 minutter, selvom parterne ikke har været på talefod i månedsvis, andre betydeligt længere – måske to-tre måneder. Den gennemsnitlige tid på retssager er 16 måneder og i omegnen af 19 måneder for voldgiftssager. Dette bygget på tal fra Advokatsamfundet. At konfliktmægling er billigere også dokumenteret, ganske meget billigere end store retssager, hvor virksomhederne går i stå i mens det står på. Økonomien er naturligvis vigtig, men for os, der arbejder med det, er det tilfredsstillelsen ved at se, at man kan få noget ud af en konflikt, som begge parter rent faktisk kan bruge.

 

Typer af konflikter

Reelt er det alle typer af civilretlige konflikter, der kan løses gennem mægling.

Det betyder ikke, at man bare kan ringe til en konfliktmægler, og så er den i vinkel i næste uge.

Man skal ønske at gøre en indsats, og som hovedregel er det umagen værd. Man bør formentlig se samlet på sin situation - se på de økonomiske aspekter, men bestemt også de sociale aspekter, såsom tid der bruges, energien, andres tid og overskud, påvirkningen af medarbejdere, familie, hustru/mand, utilpashed og måske pres og stress. En konflikt både tiltrækker og frastøder, og den kan være svær at slippe af med.

Det kan derfor godt betale at sætte lidt tid og energi af til at få det løst – og til at få forklaret modparten, hvorfor tingene ser ud, som de gør, og i den forbindelse finde ud af, hvad der foregår på den anden side af bordet. Alene den afklaring har som regel stor betydning.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_72.jpg