Coaching hos Circle

Samtale er vores speciale.

Når det drejer sig om coachingsamtaler, er der flere væsentlige komponenter til stede. Åbenhed, nærvær og etik er grundlæggende, og det første du møder.

Vi lægger naturligvis en høj grad af faglighed til grund. Alle coaches er uddannede på master niveau og repræsenterer herudover både erfaring, pli og interesse.

Vores tilgang til coaching er præget af, at der altid er behov for flere forskellige tilgange. Vi har således såvel en kognitiv, en psykodynamisk og en systemisk tilgang til samtalerne, og er i stand til at tilføje en filosofisk overbygning, der favner og behandler værdier, både de iboende og dem rundt om os. Vi kan med andre ord tale om tanker, følelser, relationer og være mere abstrakt i samtalen om væsentlige værdier og begreber. Endelig er vi uddannede indenfor samtaler med terapeutisk indhold, hvilket giver en bevidsthed og redskaber, når vi taler eksempelvis stress.

 

Hvad giver det så reelt af muligheder – og udbytte?

Filosofisk coaching (protreptik) 
Filosofisk samtale, som hjælper dig til at undersøge, hvilke eksistentielle værdier, du vil bygge dine holdninger, handlinger og beslutninger på. Formålet er, at du tilegner dig et hverdagsforpligtende forhold til de værdier i din samvittighed og i din livsanskuelse, som kendetegner dit etiske ståsted og din personlige integritet. Dette er altid relevant og et særligt godt fundament for ledere på alle niveauer.

 

Psykologisk coaching (eksistentiel og narrativ praksis)
Transformativ dialog, som hjælper dig til at blive bevidst om og udvide dit tilgængelige repertoire af mulige tænke-, føle- og handlemåder, når du vil håndtere en konkret udfordring (fx organisatorisk proces, dilemma, konflikt). Formålet er, at du opbygger selvindsigt, virkelyst og vovemod til at gøre den forskel, der for dig er værd at stå inde for.

 

Stress & Copingsamtaler (terapeutisk samtale) 

Problembearbejdende samtale, som hjælper dig til at komme helskindet igennem svære faser i arbejdslivet og til at udvikle en opbyggelig forholdemåde til de vanskeligheder, der kan skygge for dine sunde selvregulerende kræfter. Formålet er at forebygge, at stress forværres, og at støtte integration af frugtbare copingstrategier i dit dagligliv.

 

Samtalerne vil naturligvis ofte være en kombination af de ovenstående beskrivelser.

20180703_141642.jpg