Stress- og copingsamtaler

Stress-samtaler er en samtaleform, der kræver ret specifik viden - særligt, at man ikke kan finde en masse svar og strategier hos den stress ramte, fordi vedkommende er...stresset. 

Det betyder dog ikke, at der ikke er noget at gøre. Tværtimod. Der er meget, der kan og skal gøres og hvad det er, kan samtalerne underbygge. 

Stress & Copingsamtaler vil hjælpe dig til at komme helskindet igennem svære faser i arbejdslivet og dels få det bedre i den nuværende situation, efterhånden kunne magte opgaverne igen, og herefter - som nærmest kan siges at være udbyttet af at have haft stress - at udvikle en opbyggelig forholdemåde til de vanskeligheder, der kan skygge for dine sunde selvregulerende kræfter, dvs. forhindre, at man igen siger ja til for meget, undertrykker følelser, glemmer nogle vigtige ting i sit liv og meget andet.

Formålet er således at forebygge at stress forværres og i stedet lindres, og at støtte integration af frugtbare copingstrategier i dagliglivet, så den ikke vender tilbage