Kursus i konfliktdæmpende adfærd, kommunikation og vanskelige situationer.

 

Circle of Leadership tilbyder kurser i konflikthåndtering for offentlige og private virksomheder. Kurserne er ideelle for både interne kurser indenfor en enkelt afdeling af en virksomhed og kurser, hvor flere afdelinger har snitflader i form af samarbejde.

 

Der er teoretiske oplæg, men hovedsigtet er umiddelbar anvendelighed. Det vil sige at kunne gøre brug af den viden, deltagerne allerede har og af den viden de erhverver på kurset.

 

Målgruppe

Kursernes fokus er mødet mellem ansatte og eksempelvis kunder, borgere, pårørende m.fl., altså personer, som medarbejderne har kontakt med i det daglige. Indbyrdes kommunikation kan naturligvis inddrages, ligesom en ønsket kommunikation til andre dele af en virksomhed eller offentlig instans.

 

Baggrund

Der kan være mange årsager og baggrunde til et kursus. Ofte møder vi et ønske om bedre kommunikation og redskaber til at holde en god tone i dagligdagen, eller kundskaber til at kunne bevare roen og konfliktnedtrappe i vanskelige situationer – og i hvert fald at kunne formå at undgå at være med til at optrappe.

 
Kursus beskrivelse

Der vil være to spor i løbet af kursusdagene, det generelle (teoretiske) og det personlige.

Der vil blive undervist i greb og værktøjer til brug for konfliktdæmpende adfærd. Der vil være fokus på såvel personlig tilgang hos hver enkelt såvel som generelle betragtninger og teori. Deltagerne vil i et selvvalgt omfang blive inddraget i at træne relevante situation/cases.

Nøgleord:

Fortrolighed

Plads til lidt sjov og til alvor

Tavshedspligt

Indbyrdes loyalitet

 

Fokuspunkter

Overordnet arbejdes med følgende:

  • Opnå en værdimæssig fælles tilgang til vanskelige situationer i forskellige fora.

  • Imødegå øget pres fra kunder/borgere på en konstruktiv måde.

  • Have færre og mere kontrollerede tilspidsede situationer med borgere.

  • Udnytte og dele de ressourcer, der er til rådighed hos medarbejderne og samtidig tilføje nogle nye værktøjer og indsigt.

  • Have fokus på daglig omgangstone

  • Hvordan ser jeg mig selv, hvad er mine styrker og udfordringer i forhold til vanskelig samtale eller situation?

Ring til os for yderligere oplysninger og pris på netop jeres kursus.