Samtalekompetencer for ledere
Et kursus om nærvær og handlekraft

Formål


At forvandle kompetencer indenfor coaching og værdisamtaler til nærværende og autentisk ledelse gennem hvad vi kalder transformative samtaler. Bliv ét med samtalen og udviklingen hos dig selv og medarbejderne.

Indhold og undervisere 
Kurset giver teoretisk og praktisk ballast om forskellige samtaleformer (coaching), transformativ dialog, protreptiske (filosofiske) samtaler og konflikthåndtering.

Gennem oplæg og intensiv træning udvikles færdigheder til at være bevidst om tilgang, virkemidler og egen rolle i den daglige kontakt med medarbejderne.

Deltagernes egne cases, projekter og udfordringer er omdrejningspunkt for konkret læring og  udbytte af kurset. Den tid du sætter af til kurset, bliver givet tilbage i form af afklaring, løsning og  retning på dilemmaer og daglige udfordringer. Etiske dilemmaer og samtaler om værdier vil præge kursusdagene. Det forventes i forløbet at deltagerne afprøver teori og praksis i dagligdagen mellem 
kursusdagene, så teorien bliver umiddelbart anvendelig og forståelig.

I forløbet deltager erfarne og dygtige dundervisere, herunder erhversfolk, forskere, professorer og forfattere indenfor coaching og filosofi.


Kompetencer
Det vil på baggrund af kurset være muligt at udvikle og praktisere grundlæggende færdigheder og få succes med forskellige typer samtaler.

Deltagerne vil kunne:

  • Udvikle sit eget potentiale i forskellige samtaleformer

  • Formå at udnytte medarbejdernes potentialer

  • Skabe tryghed og opstille krav til medarbejdere

  • Skabe øget afklaring og retning på arbejdet

  • Inspirere medarbejdere til at lede sig selv

  • Opbygge en personlig ledelsesstil med øget fokus på egne og medarbejdernes ressourcer og værdier


Målgruppe
Kurset retter sig mod dig, som vil udvikle din samtale- og ledelsesform.

Individuelle samtaler
Der vil i løbet af kurset være mulighed en individuel coachingsession med underviserne, for at kunne vinkle og målrette udbyttet af kurset til optimal værdi for den enkelte kursist.

Start, varighed og pris

Næste kursus starter mandag den 3. februar 2020.
Kurset løber over 10 dage plus mulighed for træningsaftener. Ledelseskursus Foundation™ afsluttes med en synopsis, som perspektiveres af Dig og evalueres af underviserne. Der gives et bevis for 
gennemførelse af Ledelseskursus Foundation™.
Prisen for hver deltager er kr. 57.500,00.-

Mere info - kontakt


Carsten Riel på 60 60 07 08 – carsten@circle-of-leadership.dk
Søren Kiebe på 21 25 76 94 – soren@circle-of-leadership.dk