Løs din konflikt sammen med os - tilbud til private

 

Sidder du fast i en konflikt – i familien, på jobbet, i foreningen?

Læs her - vi er specialister på området.

 

Hvorfor konfliktløsning?

Det er hurtigt, det er ordentligt, det er meget billigere end en retssag en langvarig konflikt og succesraten for at løse konflikter ved konfliktmægling er for nogle konflikttyper tæt på 90%.
 

Hvad er konfliktmægling?

Mægling er en måde at mødes på for parterne i en konflikt. En tredje og upartisk part, en konfliktmægler, er medskaber af en proces, som giver mulighed for en ofte markant forbedring og en mulig afslutning på et hidtidigt forløb.

Høj gennemsnitlig løsningsprocent

Nogle typer konflikter har en højere forligsprocent end andre. Vi har gode resultater for konflikter om bodeling ved skilsmisser, bodeling efter arv, konflikter på arbejdspladser og i foreninger.  På landsplan løses gennemsnitligt 2/3 af alle konflikter på en sådan måde, at parterne er tilfredse. Det gælder også de meget følelsesladede konflikter.

 

Er det vigtigt?

Ja, det viser erfaringen. Konflikter fylder, og de fylder, fordi indholdet af dem er værdifuldt, og fordi noget er bristet. Det er derfor vigtigt at få dem løst og ganske ofte ligger der noget gemt, som bliver værdifuldt i stedet for at være en stopklods. Hvis processen går som man kan håbe og arbejde for, så er der ingen taber bagefter, kun to parter, der er enige om en løsning.

 

Er det jura?

Ikke som udgangspunkt. Nogle af os har en juridisk baggrund, men mæglingen er fokuseret på parternes interesser og behov, og her rækker juraen ikke altid til. Et eksempel kan være, at én ønsker at arve lidt mere end andre, fordi han eller hun har passet en af forældrene i en længere periode. Det kan være svært at opgøre. Derfor er mægling så relevant – der bliver naturligvis taget hensyn til, om en løsning rent juridisk kan lade sig gøre, men det er ikke centrum.

Vi er uddannede indenfor konfliktmægling og coaching, og vi er vant til at kunne være til stede i en konfliktfyldt proces.

 

Vi kan love at:

  • Du bliver lyttet til

  • Du får dine synspunkter og værdier sat i spil

  • Du får lyttet til modparten

  • I får talt med hinanden på en anderledes og forhåbentlig bedre måde

  • Det er fortroligt, det er diskret, det er ordentligt, og det er frivilligt

  • I får jeres situation ændret

Kontakt os for mere information og priser:

Konfliktmægling til virksomheder, organisationer og grupper
tovtrækning_flere_personer.jpeg

Har du som leder eller medarbejder en konflikt på din arbejdsplads, så hjælper vi med at få det belyst og løst. 

Det er en klar hovedregel, at man bør tage fat på uoverensstemmelser så tidligt som muligt. Bliver de til konflikter, så kan brede sig eller sætte sig, så de fylder for meget i hverdagen, med følger for både trivsel og bundlinje. 

Vi vil ofte benytte en blanding af konfliktmægling, teamcoaching og værdisamtaler når vi arbejder på en opgave. Det giver mange muligheder for forskellige samtaler og vinkler på problemstillinger og udsagn.

Kontakt os for afklarende og uddybende samtale samt tilbud på forløb.