Konflikthåndtering for ledere
konflikthåndtering_mand_i_midten.jpeg

                             Fra kampleder til samtalepartner

Formål

At give deltagerne kompetencer, så de er i stand til at kunne overskue og beherske situationer, som er gjort vanskelige pga. konflikter mellem medarbejdere – enten mellem 2 medarbejdere eller mellem flere i en afdeling.

Der vil blive svaret på spørgsmålet: Hvad gør jeg som leder, når jeg står overfor en konflikt? Der findes ikke et entydigt svar, men der eksisterer måder at føre og tilrettelægge samtaler på, der kan hjælpe dig som leder i det daglige.

Der vil være oplæg fra forfattere og forskere samt erfarne erhvervsfolk. 

Praktisk anvendeligt

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis, dvs. måder at kunne føre og forme en samtale på med de personer, der er ramt af konflikten, så de får mulighed for at komme ud af konflikten med værdigheden og lysten til at være på arbejdspladsen i behold.

Forløb

4 halve dage på et hold med 10-12 deltagere.

Det er vigtigt at understrege, at alt foregår i et fortroligt forum.

Det er muligt at netværke, at bruge hinanden og der bliver etableres øveaftener, videosamtaler og sparring ift. konkrete cases.  

 

Kursusstart 

De to næste kurser starter:

  • Tirsdag den 12. november 2019

  • Torsdag den 16. januar 2020

Vigtigt: De 4 kursusdage afholdes med 14 dages mellemrum over 4 halve dage.

 

Pris: 12.500,00 + moms – inkl. materialer, forplejning og opfølgning.

 

Kontakt os for yderligere information og tilmelding

Carsten Riel – 6060 0708 og mail: carsten@circle-of-leadership.dk

Søren Kiebe – 2125 7694 og mail: soren@circle-of-leadership.dk

Samtalekompetencer for ledere

Et kursus om nærvær og handlekraft  

Formål


At forvandle kompetencer indenfor coaching og værdisamtaler til nærværende og autentisk ledelse gennem hvad vi kalder transformative samtaler. Bliv ét med samtalen og udviklingen hos dig selv og medarbejderne.

Indhold og undervisere 
Kurset giver teoretisk og praktisk ballast om forskellige samtaleformer (coaching), transformativ dialog, protreptiske (filosofiske) samtaler og konflikthåndtering.

Gennem oplæg og intensiv træning udvikles færdigheder til at være bevidst om tilgang, virkemidler og egen rolle i den daglige kontakt med medarbejderne.

Deltagernes egne cases, projekter og udfordringer er omdrejningspunkt for konkret læring og  udbytte af kurset. Den tid du sætter af til kurset, bliver givet tilbage i form af afklaring, løsning og  retning på dilemmaer og daglige udfordringer. Etiske dilemmaer og samtaler om værdier vil præge kursusdagene. Det forventes i forløbet at deltagerne afprøver teori og praksis i dagligdagen mellem 
kursusdagene, så teorien bliver umiddelbart anvendelig og forståelig.

I forløbet deltager erfarne og dygtige dundervisere, herunder erhversfolk, forskere, professorer og forfattere indenfor coaching og filosofi.


Kompetencer


Det vil på baggrund af kurset være muligt at udvikle og praktisere grundlæggende færdigheder og få succes med forskellige typer samtaler.

Deltagerne vil kunne:

  • Udvikle sit eget potentiale i forskellige samtaleformer

  • Formå at udnytte medarbejdernes potentialer

  • Skabe tryghed og opstille krav til medarbejdere

  • Skabe øget afklaring og retning på arbejdet

  • Inspirere medarbejdere til at lede sig selv

  • Opbygge en personlig ledelsesstil med øget fokus på egne og medarbejdernes ressourcer og værdier


Målgruppe


Kurset retter sig mod Dig, som vil udvikle din samtale- og ledelsesform.

Individuelle samtaler


Der vil i løbet af kurset være mulighed en individuel coachingsession med underviserne, for at kunne vinkle og målrette udbyttet af kurset til optimal værdi for den enkelte kursist.

Start, varighed og pris


Næste kursus starter mandag den 3. februar 2020.
Kurset løber over 10 dage plus mulighed for træningsaftener. Ledelseskursus Foundation™ afsluttes med en synopsis, som perspektiveres af Dig og evalueres af underviserne. Der gives et bevis for 
gennemførelse af Ledelseskursus Foundation™.
Prisen for hver deltager er kr. 57.500,00.-

Mere info - kontakt


Carsten Riel på 60 60 07 08 – carsten@cofl.dk
Søren Kiebe på 21 25 76 94 – soren@cofl.dk